Pulsoksymetr jest prostym sprzętem medycznym, wykorzystywanym do pomiaru natlenienia krwi pacjenta. Pulsoksymetr napalcowy bada poziom natlenienia krwi tętniczej, inaczej natlenienia organizmu. Innym słowy – pulsoksymetr wskazuje poziom saturacji

Pulsoksymetr wykorzystującczujniki i algorytmy, oblicza procentowe stężenie wysycenia hemoglobiny tlenem. Prawidłowy poziom saturacji u zdrowej osoby powinien wynosić 95 – 97% .

Obecnie są często wykorzystywane w gabinetach lekarzy podstawowego kontaktu, przychodniach pulmonologicznych, w specjalistycznych gabinetach medycyny sportowej oraz w środowisku domowym.

Kiedy stosuje się pulsoksymetr ?

  • przy kontroli tlenoterapii, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddychania,
  • w zaawansowanych chorobach układu oddechowego,
  • w nagłych przypadkach, kiedy podejrzewamy, iż u pacjenta występuje niedotlenienie organizmu,
  • przy monitorowaniu chorych z anemią,
  • w badaniach wydolnościowych u sportowców,
  • przy monitorowaniu wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową,
  • podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych, w znieczuleniu ogólnym,
  • u pacjentów w śpiączce klinicznej,
  • w wybranych jednostkach chorobowych takich jak choroba wysokościowa oraz ksenonowa,
  • do rozpoznania niewydolności oddechowej, wówczas kiedy u chorego nie występują specyficzne objawy kliniczne,

Oprócz podstawowej funkcji pusloksymetr pozwala również na nieinwazyjne badanie kontroli tętna.

Pulsoksymetr przenośny w domu. Czy ma sens?

Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do zastosowań medycznych i diagnozy chorych w szpitalach, ośrodkach zdrowia, czy w zespołach ratownictwa medycznego, jednak w pewnych przypadkach warto mieć pulsoksymetr w domu i korzystać z niego do monitorowania stanu chorej osoby. Jakie to przypadki? Przede wszystkim, gdy w rodzinie znajduje się osoba z niewydolnością oddechową lub chorobą układu oddechowego.